Konfirmander

Efter att vi seglat upp till Karlskrona steg 22 konfimander och 6 ledare ombord. Med en besättning på 5 man var alla kojer och sofforna i byssan upptagna.

Alla har kommit ombord uppställda enligt Blekinge tidnings fotografs anvisningar

Din rubrik