Att sätta toppsegel är inte så lätt, men det gick till slut