För 20 miljoner renoverar - allt byts ut -man Bonavista, som är mycket likt Helene både till storlek ålder och utseende.