Under Storströmsbro med 1 m tillgodo på 26 m seglingshöjd.