Tre holländska fullriggare gjorde oss sällskap i Aerösköbing.