Transportstyrelsens inspektör underkänner några bord.