Helene vid kajen i Ystad

Fartygsfakta

Skolfartyget  T/S Helene
 
Segelfartyget Helene byggdes som skonare år 1916 vid Ystad Skeppsvarv av skeppsbyggmästare Johan Henrik Grufstedt.
Fram till år 1967 gick hon i fraktfart i främst Östersjön och på Västkusten.
Dessa fartyg betecknades ”Baltic Trader”.
Först år 2000 kunde Helene återvända till hemmahamnen Ystad. Ystads Segelfartygsförening köpte det historiska fartyget, för att göra henne till Skolsegelfartyg.
Under sommarmånaderna seglar 20 elever med 7 i nyckelbesättning främst i
Östersjön och danska farvatten.
Under en del av sommaren gör fartyget också kvällsseglingar från Ystad för
turister och allmänhet.
Det är även möjligt att chartra Helene.

Fakta
Namn: T/S Helene Längd:  25,4 m
Typ: Galeas  Bredd:  6,4 m
Ägare:  Ystads Segelfartygsförening Djupgående: 3 m
Hemmahamn:  Ystad  Segelyta: 350 kvm
Maskin: Volvo Penta TMD 100, 195 hp Hjälpmaskin: Perkins 12.5 kVA