Vi vårdar kulturarvet

Ett medlemskap i Ystads Segelfartygsförening, aktivt eller som stödmedlem är en kulturgärning.
Det är vi som äger,underhåller och seglar galeasen T/S Helene. Som aktiv medlem blir du en betydande tillgång för den gamla damen, då hon är ganska krävande. 105-åringar kräver en del underhåll och omvårdnad som till största delen, vad gäller skrov och rigg sker the old fashion way.
Viktiga ingredienser i det hantverket är trä ,rejäla spikar, lindrev, drevjärn och träklubba, linolja,terpentin,oljefärg,mm. Att bevara det seglande kulturarvet är både materiella och immateriella gärningar. Det materiella är till stor del en fråga om pengar medan det immateriella bäst bevaras, som alla hantverk, genom att kunskaperna förs vidare från en generation till nästa. Detta gäller såväl underhållet av fartyget som hur man seglar henne. Vi arbetar exakt så varför det inte krävs några speciella förkunskaper för att platsa i "skeppslaget" alla kan bidra med sina kunskaper då vi sysslar med allt från timmermannajobb till användande och skötsel av datoriserad toppmodern navigationsutrustning drift och underhåll av en fartygsdisel, sköter det administrativa och sist men inte minst, vi seglar så snart möjlighet ges.
Säsongen 2019 lämnade vi kaj så nära 100 gånger och då var kortaste turen någon timma och den längsta 7 dagar. Vi seglar huvusakligen i Östersjön och Öresund, Danska övärlden,till Tyskland osv.
Ombord finns inga vinschar varför alla segel sätts med handkraft, tungt när storsegel och mesansegel skall sättas,men är man fyra som hjälps åt går det fint. Eftersom vårt fartyg är K-märkt finns det inget utrymme för modernisering av riggen och skönt är det, men ett par handskar är bra.  

Att stå till rors ett par timmar en stjärnklar natt långt ute till havs under gång för segel, är speciellt, ja mer än så, det är att segla en dröm. Så ser du aldrig stjärnhimlen på landbacken och de speciella ljuden av vatten och vind är momentana på ett sätt som är omöjligt att återge i en ljudanläggning. Havsluft är dessutomm ytterst nyttig och stärkande och finns inte att köpa på flaska.
Gott kamratskap är en självklarhet i skeppslaget och en nödvändig ingrediens för en fungerande besättning. Vi är alla volontärer, med de mest skiftande yrkesbakgrunder, lite som Sjöräddningen, undantag då för skepparna som är sjökaptener. 
Vad mer behöver ,man veta för att vilja mönstra i skeppslaget. Mat och logi är givetvis viktigt. Maten är bra och alla erbjuds en egen koj, har vi nattat däcket (vattnat) tillräckligt är kojen torr även då regnet piskar däck.
Välkommen till skeppslaget som vårdar det seglande kulturarvet Helene!

 

 

 

 

 

En besättnings bild

Medlemsavgifter


Familjemedlemsskap 400 kr/år
Vuxen 250 kr/år
Barn upp till 15 år 50 kr/år
Juridisk 1000 kr/år
Lottbrev 500 kr      
Var vänliga att uppge namn, ålder, adress och telefonnummer på alla som vill bli medlem i föreningen.
Tacksam om ni även anger e-mail adress så vi kan skicka er löpande information om våra aktiviteter, seglingar och annan information om vår förening.

Medlemsavgiften betalas in på bankgiro:
5556-3233