Bli medlem i Ystads Segelfartygsförening


Familjemedlemsskap 400 kr/år
Vuxen 250 kr/år
Barn upp till 15 år 50 kr/år
Juridisk 1000 kr/år
Lottbrev 500 kr      
Var vänliga att uppge namn, ålder, adress och telefonnummer på alla som vill bli medlem i föreningen.
Tacksam om ni även anger e-mail adress så vi kan skicka er löpande information om våra aktiviteter, seglingar och annan information om vår förening.

Medlemsavgiften betalas in på bankgiro:
5556-3233