2022 seglar vi som vanligt!

Efter två säsonger på varv och vid kaj med omfattande underhållsarbeten såväl över som under vattenlinjen kommer vi att segla ut med ett fartyg som är i ett fantastiskt skick. 
Då vi bedömer att pandemirestriktionerna då är över kommer vi att erbjuda ett attraktivt seglingsprogram omfattande såväl korta som långa seglatser.