Adress, telefonnumer och styrelse.

Kontor:            Spanienfarargatan 3  Ystad
    
Helenes kontor är f.n. obemannat.
Kontakta därför t.v. Pelle Olsson            070-242 21 45

                               Rune Sörensson      070-247 39 33 
                                
E-postadress:   
heleneystad@hotmail.com       

Postadress:       Ystads Segelfartygsförening
                           Box 77
                           271 22 YSTAD   
               
   

Styrelsen för Ystads Segelfartygsförening:

Ordförande:           Pelle Olsson
V. ordförande:        Lars Bruzelius
Kassör:                  Rune Sörensson

Ledamot:               Anita Engdahl Johansson
                              Thomas Svensson
         "                    Björn Dahlberg
         "                    Rune Nilsson

Suppleanter:          Christer Rosenqvist                       
         "                    Lennart Lindgren
         "                    Jörgen Hellgren

Huvudskeppare:    Thomas Svensson