Corona stopp i Skillinge för omfattande underhåll.

Fortsatt jobb under vattenlinjen

1a oktober, styrbords sida har fått ett nytt bord och många meter har drevats, rostiga spikar har bytts till rostfri skruv o.s.v. Snart är kopparförhydningen tillbaka på plats och vi kan med full kraft ägna oss åt samma jobb på babords sida.

Torsdag 20 augusti fortsatt underhåll.

Inte nog med att kopparspiken skall ut, hålen skall också pluggas och det är riktigt många spik.

 

Mer blev gjort denna torsdag.

Drevandets sköna konst har säkert orsakat en och annan värkande axel under tider som gått, kanske är det fortfarande så.

Torrsatta

I dag 10 augusti 2020 var vattenståndet +25 cm över medel och då torrsatte vi Helene på slipen i Skillinge. Nu planerar vi att byta ett par bord i vattenlinjen samt se över delar av skrovet under vattenlinjen,d.v.s under kopparförhydningen. Riksantikvarieämbetet som förstår värdet av att bevara det seglande kulturarvet bistår oss med ekonomiska resurser för just det här projektet.

Vi skulle torrsatt.

Idag 2.a juli på morgonen hade vi planerat att torrsätta Helene på slipen i Skillinge. Så blev det inte på grund av för lågt vattenstånd. Men mycket annat blev gjort och det kommer dagar med högvatten. Hos oss är det aldrig för sent att lära något nytt. Här sitter två grånade marinofficerare på en flotte och lär sig dreva under ledning av timmermannen Gustav. Att vårda kulturarvet är inte bara att finansiera skutan och hålla den flytande, den immateriella delen är minst lika viktig,hur gör man. Hur seglar man , hur riggar man, hur underhåller man en skuta o.s.v.
Vill du lära mer och segla skuta, välkommen till oss. Vi välkomnar ung som gammal, till vårt levande flytande, arbetslivsmuseum och till arbetsgemenskapen.


 

 

Hjälpande händer till Kulturarvet

Nu börjar vi se slutet på stormskadan och då blir det torrsättning för arbete med skrovet under vattenlinjen. Vi behöver fler hjälpande händer så upplever du corona-distanseringen som pressande är du välkommen att hantverka tillsammans med oss. Det krävs inga förkunskaper vi lär av varandra. Är du intresserad av att komma in i skeppslaget, kontakta Chrichan 0705287338 eller Lennart Lindgren 0766194825. Vi ligger på varvet i Skillinge ytterligare några veckor och det finns massor av "jubb".

Många nya basade ek-bitar

I början av juni har arbetet fortskridet så här långt, beräknas vara klart innan månaden är förbi.

Efter detta blir det torrsättning och en del arbete med skrovet under vattenlinjen.

Vad händer i hemmahamnen Ystad

Det traditionella nationaldagsfirandet är som ni säkert vet inställt.

Helene får vara kvar i Skillinge ytterligare en period och vi kommer att påbörja underhållsarbeten under vattenlinjen

Vi tror oss inte kunna genomföra någon piratsegling i början av juli, vi får avvakta, kanske kan den genomföras framåt hösten? 

 

Någon månad till så!

Helene är kvar på varvet i Skillinge ytterligare en tid. Vi meddelar i god tid när vi beräknas vara tillbaka i Ystad.

Karantän på Skillinge

Hej.

Så här såg hon ut "dymmel onsdag". Bordläggningen är på plats både på styrbord och babord. Det är mycket "jubb" kvar, men vi beräknar att skönheten skall vara synlig i Ystad någon gång i början av juni. 

Datum för årsmötet ?

Av skäl som ni säkert förstår har vi skjutit upp föreningens årsmöte på obestämd tid. Mötet var planerat till 16 april men nu avvaktar vi Coronautvecklingen och återkommer med besked när så är möjligt.


Helene har det bra på Skillinge och får närmast intensivvård av varvets skickliga hantverkare. 

Hur det blir med sommarens seglingar står skrivet i stjärnorna.  Bokningsläget som såg så lovande ut för ett par veckor sedan har tyvärr förändrats snabbt då avbokningarna duggat tätt de sista veckorna.  

 

 

Festival i Limhamn först 2021

Traditionsenlig medverkan på Hamnfestivalen i Limhamn blir det först 2021.

Årets festival är inställd p.g.a den rådande pandemin.

 

 

Helene övervintrar i Skillinge

Efter hårt väder en natt i december då Helene försökte att ge sig av på egen hand beslöt vi att flytta henne till Skillinges lugnare vatten. Varvet i Skillinge kommer dessutom att genomföra de reparationer som visat sig nödvändiga efter den ödesdigra natten. Vi räknar med att vara klara med reparationerna i april och börja segla som vanligt i andra halvan av maj.