"Jubb" i riggen.

Vi fortsätter med reparationer och underhåll

En så gammal dam behöver inte bara uppsnyggning regelbundet, det krävs också större ingrepp.
Just nu har vi installerat ett nytt brandsläckningssystem i maskinrummet och renoverar skepparhytten. Det senare innebär att den förnyas i stort sett helt, ett maffigt och tidsödande jobb. Vidare drevar vi och målar styrbords bordläggning över vattenlinjen.

Tack vare alla våra fantastiska volontärer som representerar många olika yrkeskategorier klar vi otroligt mycket utan inhyrd personal. Utan detta arbetssamma gäng skulle det inte gå att hålla liv i det seglande kulturarvet.

Vi reparerar skepparhytten.

När vi kom hem till Ystad var restriktionerna fortfarande stränga och publika seglingar omöjliga. Tidsoptimister som vi är satte vi då igång med att reparera skepparhyttens tak och nu sliter vi mot klockan för att komma under segel innan säsongen är helt förbi. Som vanligt när man river i gamla fartyg hittar man mer förbrukat trä än vad man först trott. Optimismen lever som tur är och speciellt hos oss skutseglare. Nu är de nya takbalkarna på plats så nu skall det gå undan med färdigställandet.

Begränsad normalisering

Efter ett år med trista "nätmöten" träffades styrelsen till sist också fysiskt. Det blev corona-säkrat på kajen i Ystad  23 juni 2021.

Det blev ett konstruktivt och bra möte. Vi siktar på att börja segla senast första augusti 2021.

Hemkomst inom kort, vecka 22

Mycket skall vara på plats då skutan varit avställd över ett år. Helene har vilat tryggt i Skillinge medan hamnen i Ystad byggts om.. Skillinge varv och våra hantverkskunniga och idoga volontärer har gjort ett fantastiskt jobb under pandemi-karantänen. Stormskadorna är "läkta". Vi har dessutom äntligen haft tid att genomföra underhållsåtgärder som är tidskrävande och svåra att utföra under höst och vinter tid. Helene kommer hem 25 år yngre än när hon lämnade ystad efter stormskadan i december 2019 . Hon kommer att bli den nya Hamnstadens självklara
central-gestalt.

Att driva babords fribord.

I början av mars 2021 arbetar vi fortfarande med att driva babords fribord, 200 meter not, tar sin tid och arbetsställningen är inte den bästa. Det går framåt men visst ser vi fram mot att gå hem till Ystad i påsktid.

Rekrytering 2021

Det är en stor och viktig uppgift att värna om det seglande kulturarvet, samtidigt som det är en spännande och lärorik hobby. En 105-åring som Helene kräver många mantimmar per år om hon skall hållas i gott skick och så vill hon som alla damer se bra ut. Vårt skeppslag vill hälsa nya medarbetare välkomna inför 2021, helst många.
Vi har som bekant dessutom många sjömil att segla 2021 om vi skall ta igen allt vi missat under 2020.

Under rubriken Bli medlem finns mer information, välkommen ombord.

Fortsatt jobb under vattenlinjen

1a oktober, styrbords sida har fått ett nytt bord och många meter har drevats, rostiga spikar har bytts till rostfri skruv o.s.v. Snart är kopparförhydningen tillbaka på plats och vi kan med full kraft ägna oss åt samma jobb på babords sida.

Fortsatt jobb efter stormskadan.

Ytterligare en stor ekbit kommer på plats, här är det skarndäck som plåstras om och vi skriver 25 november. Vi gör oss ingen brådska då hamnen i Ystad verkar fortsatt orolig, blåste kuling från sydväst för ett par dagar sedan och det var riktigt gungigt i hamnen.   

Torsdag 20 augusti fortsatt underhåll.

Inte nog med att kopparspiken skall ut, hålen skall också pluggas och det är riktigt många spik.

 

Mer blev gjort denna torsdag.

Drevandets sköna konst har säkert orsakat en och annan värkande axel under tider som gått, kanske är det fortfarande så.

Torrsatta

I dag 10 augusti 2020 var vattenståndet +25 cm över medel och då torrsatte vi Helene på slipen i Skillinge. Nu planerar vi att byta ett par bord i vattenlinjen samt se över delar av skrovet under vattenlinjen,d.v.s under kopparförhydningen. Riksantikvarieämbetet som förstår värdet av att bevara det seglande kulturarvet bistår oss med ekonomiska resurser för just det här projektet.

Vi skulle torrsatt.

Idag 2.a juli på morgonen hade vi planerat att torrsätta Helene på slipen i Skillinge. Så blev det inte på grund av för lågt vattenstånd. Men mycket annat blev gjort och det kommer dagar med högvatten. Hos oss är det aldrig för sent att lära något nytt. Här sitter två grånade marinofficerare på en flotte och lär sig dreva under ledning av timmermannen Gustav. Att vårda kulturarvet är inte bara att finansiera skutan och hålla den flytande, den immateriella delen är minst lika viktig,hur gör man. Hur seglar man , hur riggar man, hur underhåller man en skuta o.s.v.
Vill du lära mer och segla skuta, välkommen till oss. Vi välkomnar ung som gammal, till vårt levande flytande, arbetslivsmuseum och till arbetsgemenskapen.


 

 

Hjälpande händer till Kulturarvet

Nu börjar vi se slutet på stormskadan och då blir det torrsättning för arbete med skrovet under vattenlinjen. Vi behöver fler hjälpande händer så upplever du corona-distanseringen som pressande är du välkommen att hantverka tillsammans med oss. Det krävs inga förkunskaper vi lär av varandra. Är du intresserad av att komma in i skeppslaget, kontakta Chrichan 0705287338 eller Lennart Lindgren 0766194825. Vi ligger på varvet i Skillinge ytterligare några veckor och det finns massor av "jubb".

Många nya basade ek-bitar

I början av juni har arbetet fortskridet så här långt, beräknas vara klart innan månaden är förbi.

Efter detta blir det torrsättning och en del arbete med skrovet under vattenlinjen.

Vad händer i hemmahamnen Ystad

Det traditionella nationaldagsfirandet är som ni säkert vet inställt.

Helene får vara kvar i Skillinge ytterligare en period och vi kommer att påbörja underhållsarbeten under vattenlinjen

Vi tror oss inte kunna genomföra någon piratsegling i början av juli, vi får avvakta, kanske kan den genomföras framåt hösten? 

 

Någon månad till så!

Helene är kvar på varvet i Skillinge ytterligare en tid. Vi meddelar i god tid när vi beräknas vara tillbaka i Ystad.

Karantän på Skillinge

Hej.

Så här såg hon ut "dymmel onsdag". Bordläggningen är på plats både på styrbord och babord. Det är mycket "jubb" kvar, men vi beräknar att skönheten skall vara synlig i Ystad någon gång i början av juni. 

Datum för årsmötet ?

Av skäl som ni säkert förstår har vi skjutit upp föreningens årsmöte på obestämd tid. Mötet var planerat till 16 april men nu avvaktar vi Coronautvecklingen och återkommer med besked när så är möjligt.


Helene har det bra på Skillinge och får närmast intensivvård av varvets skickliga hantverkare. 

Hur det blir med sommarens seglingar står skrivet i stjärnorna.  Bokningsläget som såg så lovande ut för ett par veckor sedan har tyvärr förändrats snabbt då avbokningarna duggat tätt de sista veckorna.  

 

 

Festival i Limhamn först 2021

Traditionsenlig medverkan på Hamnfestivalen i Limhamn blir det först 2021.

Årets festival är inställd p.g.a den rådande pandemin.

 

 

Helene övervintrar i Skillinge

Efter hårt väder en natt i december då Helene försökte att ge sig av på egen hand beslöt vi att flytta henne till Skillinges lugnare vatten. Varvet i Skillinge kommer dessutom att genomföra de reparationer som visat sig nödvändiga efter den ödesdigra natten. Vi räknar med att vara klara med reparationerna i april och börja segla som vanligt i andra halvan av maj.