Under fulla segel.

Skepparhytten.

När vi ändå ligger vid kaj i Ystad har vi förutom allt annat underhåll gjort ett jättejobb med skepparhytten, den är i princip helt förnyad. Allt arbete utförs av våra energiska och mångkunniga volontärer.
Det blir många hål som skall pluggas.